Laiva-asennusten turvallisuus

Laiva-asennusten turvallisuus

CEJN julkaisee turvaohjeet tietoisuuden lisäämiseksi

Korkeapaineen käyttämiseen laivojen moottoreiden huoltotoimissa on suhtauduttava vakavasti. Toisinaan työskentely tapahtuu hyvin ahtaissa paikoissa ja siihen voi sisältyä raskaiden koneenosien purkamista huoltoa varten. Olemme havainneet, että valmistamistamme korkeapaineliittimistä tehtyjä kopioita käytetään telakkateollisuudessa ja laivojen huolloissa. Meitä huolestuttaa, se että kopioiden käytön seurauksena voi tapahtua vakaviakin onnettomuuksia. Sen vuoksi olemme luoneet tämän tietoa sisältävän ohjeen. 

Älä sekoita tuotemerkkejä keskenään
CEJN uskoo tietoisuuden lisäämisen tärkeyteen, kun kyseessä ovat korkeapainetuotteet. Laivoissa käytettävät korkeapainetuotteemme tunnistetaan, koska ne ovat turvallisia, korkealaatuisia ja niillä on pitkä käyttöikä. Ne testataan erittäin huolellisesti eikä niitä voi verrata eikä turvallisesti vaihtaa muihin tuotemerkkeihin! Ainutlaatuisen tiukkoja määräyksiä ja tarkkoja ohjeita noudattaen tehtyjen tuotteiden ominaisuuksia ei voi heikentää sekoittamalla niihin muita tuotemerkkejä. Vaikka ne näyttäisivätkin toimivan keskenään, ei se tarkoita sitä, että niiden käyttäminen olisi taloudellista ja turvallista.

Säännölliset tarkastukset ovat elintärkeitä
Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla voidaan varmistaa korkeapaineletkuasennelmien turvallinen käyttö koko letkun eliniän ajan. Tarkastuksia ja huoltoja saa tehdä ainoastaan siihen pätevöitynyt henkilö. Jos vuoto ilmaantuu, sulje koneisto välittömästi. Älä koskaan yritä paikallistaa vuotoa käsin tai millään muulla ruumiinosallasi silloin, kun letkuasennelmassa on painetta.

Maailmanlaajuinen jakelu
Varmistaaksemme, että turvaohjeen informaatio saavuttaa laivayhtiöt ja päätöksentekijät, sitä lähetettiin noin 2200 tekniselle ja tuotannosta vastaavalle johtajalle maailmanlaajuisesti joulukuun ensimmäisellä viikolla. Äärimmäisen suuret paineet edellyttävät korkean tason turvallisuutta, ja tämän informaation saamisella on ratkaisevan tärkeä rooli, jotta voidaan estää onnettomuuksia jatkossa. CEJN on työskennellyt vuodesta 1955 alkaen pikaliittimien parissa ja turvallisuudella on aina ollut ensiarvoisen tärkeä merkitys. Siksi toivommekin, että ilman turvatakuuta olevat kopiot pian katoavat markkinoilta.