Pulttien kiristäminen turvallisesti suorituskykyisillä korkeapainetuotteilla

Pulttien kiristäminen turvallisesti suorituskykyisillä korkeapainetuotteilla

 

Pultinkiristyksessä kiristys tapahtuu ohjatusti, jolloin pulttiin kohdistuu pitkittäissuuntainen voima. Momentin aikaansaama mekaaninen voima korvataan korkeapaineella. CEJNin korkeapaineliittimet ja pistokkeet ovat perustuotteita näihin kohteisiin. Tuotekehittelijöillämme on pitkä kokemus näistä tuotteista ja CEJN takaa, että tuotteet ovat turvallisia ja suorituskykyisiä laatutuotteita.

Seuraavassa tarkempi selvitys siitä, kuinka pultinkiristys toimii.

Original state of bolt and nut before stretching
Pultin ja mutterin asento ennen kiristystä.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Pultinkiristystyökalu asennettuna pultin päälle ennen kiristystä. Hydrauliikkaliitin/letku on kytketty.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Hydraulinen paine on ohjattu kiristimeen hydraulipumpusta.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Mutteri on kiristetty liitokset voimaa vastaan.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Paine on vapautunut ja pultti on säädetyssä kireydessä.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Hydraulikytkennät irrotetaan, jonka jälkeen kiristin poistetaan kohteesta.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Pultin asento kiristämisen jälkeen. Pultti käyttäytyy jousen tavoin: kun paine poistuu, pultti on kiristyneenä, ja liitoksen tarvitsema kiristysvoima on saavutettu.