Hengitysilmalaitteistot

Hengitysilmalaitteistot

Rikkivety voi öljy- ja kaasuteollisuudessa pahimmillaan olla haitallista ja aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita. Putken rikkoutuminen saattaa aiheuttaa onnettomuuksia, jotka voivat olla mittaviakin.  Sen vuoksi säännösten on oltava tiukkoja ja laitteiston kunnosta on jatkuvasti pidettävä huolta

Jos rikkivetyä (H2S) vuotaa, voi asentaja yhdistää oman hengityslaitteensa henkilökohtaisiin happiputkiin. Mutta jos vuoto edelleen jatkuu, voidaan laitteet yhdistää hengitysilmajärjestelmään hapen säästämiseksi. Toisin sanoen, CEJNin hengitysilmaliittimet ovat nopeasti ja helposti irrotettavissa henkilökohtaisesta laitteesta ja välittömästi kiinnitettävissä hengitysilmajärjestelmään. Liitos on 100 %:sti tukkeutumaton. Hengitysilmajärjestelmä voi toimia koko tiimin kohtauspaikkana, jossa voidaan varmistaa, että kukaan tiimin henkilöistä ei puutu.