Directiivi 2003/10/EC - Melu

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu)
Julkaisija: Euroopan parlamentti ja neuvosto 6. helmikuuta 2003 ja astui voimaan vuonna 2006.

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/

Article 3
Exposure Limit Values and Exposure Action Values
1.  For the purposes of this Directive, the exposure limit values and exposure action values in
     respect of the daily noise exposure levels and peak sound pressure are fixed at:
    
     (a) exposure limit values: LEX,8h = 87 dB(A) and ppeak = 200 Pa respectively;
     (b) upper exposure action values: LEX,8h = 85 dB(A) and ppeak = 140 Pa respectively;
     (c) lower exposure action values: LEX,8h = 80 dB(A) and ppeak = 112 Pa respectively.

In Other Words
Lower exposure action value is 80 dB(A), and upper exposure action value is 85 dB(A).  Exposure limit value is 87 dB(A).

Compliance of CEJN Series 208 Blowgun
CEJN's Series 208 blowgun with a Star-Tip complies by reducing noise levels down to 85 dB(A) or less.