Ekstreme tryk kræver ekstrem sikkerhed

Hydraulik med ekstremt høje tryk frembringer ekstreme kræfter, der kan forårsage alvorlige personskader og selv dødsfald.

Ultra high pressure hydraulics Extreme Pressures Require Extreme Safety

Selv om uheld er sjældne, kan et ukorrekt låst koblingssæt blive trykket fra hinanden og ramme nogen, og et slangehavari kan skabe en stråle af hydraulikvæske, der er kraftig nok til at skade et menneske alvorligt. Når ekstreme tryk kombineres med ekstreme anvendelser, som når en hydraulisk donkraft benyttes til at løfte en bygning, skal sikkerhed være den absolutte prioritet.

I kraft af, at vi aldrig nøjes med blot gennemsnitlige sikkerhedsregler ved auditering af vor produktion og i vore sikkerhedstests, har vi indført innovativ sikkerhedsteknologi og hidtil usete principper for sikkerhedstests. Dette sikkerhed-først princip har gjort CEJN til markedsleder i sikre produkter, hvilket betyder, at vi er det firma, som kunderne vælger for at få produkter, der er konstrueret til at fungere pålideligt og beskytte personer mod skader.


Tætnet for sikkerhed

Når man sammenligner de forskellige tætningsmetoder, der findes på markedet, er det let at se, hvorfor CEJN Metal Seal (CMS) er den optimale og anbefalede tætnings­metode.


Ultra high pressure hydraulics metal seal

CEJN Metal Seal
CEJN Metal Seal er udviklet til at give en sikker og pålidelig tætning også ved ekstremt høje tryk. Den indebærer, at tætningen sker på en lille diameter, hvilket reducerer spændingen i komponenterne og dermed minimerer risikoen for at beskadige delene i produkterne. Tætningen tillader genmontering uden at beskadige pakfladerne.

 

 


Ultra high pressure hydraulics Bonded Dowty Seal Ring

Bonded/Dowty tætningsring
Selv om den muligvis kan klare tryk op til 100 MPa er denne type tætning hverken tilstrækkelig sikker eller holdbar til de højeste arbejdstryk.

 

 


Ultra high pressure hydraulics Conical Thread Seal

Tætning med konisk gevind
Denne tætningsmetode skal kombineres med flydende pakning eller pakningstape, men den giver alligevel ikke den nødvendige sikkerhed ved højtryksanvendelser.

 

 

Højtryks sikkerhedsforskrifter

Når man sammenligner de forskellige tætningsmetoder, der findes på markedet, er det let at se, hvorfor CEJN Metal Seal (CMS) er den optimale og anbefalede tætnings­metode.

Sørg altid for at:

  • De produkter, der vælges, svarer til det ønskede nominelle tryk. Kontroller artikelnummeret og det nominelle tryk.
  • Alle komponenter er originale CEJN. Bland ikke forskellige fabrikater!
  • Alle færdige slanger er trykprøvede
  • CEJNs sikkerhedsforskrifter overholdes nøje
  • Der benyttes det korrekte tilspændingsmoment
  • Slangens ydre kappe undersøges for tegn på skader


Sikker montering

Risiko: Ukorrekt udførte slangesamlinger indbærer risiko for at forårsage personskader eller endog dødsfald.
CEJNs rolle:Slangesamlinger, der foretages af CEJNs High-­Pressure Centers, testes altid. Vores standardprocedurer indbærer, at der kun benyttes originale CEJN-komponenter (slange, fittings, koblinger og nipler) og overholder strenge specifikationer for påpresning og trykprøvning af hver enkelt færdig slange inden levering. Testcertifikater, inklusive sporingsnumre, kan leveres til de enkelte ordrer eller til hver enkelt færdig slange.Sikring af korrekt tilkobling
Risiko: Ved arbejde under vanskelige forhold eller i dårligt belyste områder er der risiko for, at koblinger ikke tilkobles fuldstændigt.
CEJNs rolle: CEJN alarmringe er en visuel sikring, der hjælper med at sørge for korrekt tilkobling. Hvis den røde ring er synlig, er koblingen ikke tilkoblet korrekt.


Undgå utilsigtet frakobling

Risiko: En korrekt tilkoblet kobling er helt sikker ved fuldt arbejdstryk. Men utilsigtet frakobling kan forekomme, enten når pumper, værktøj eller slanger flyttes, eller hvis koblingen ikke er fuldt tilkoblet.
CEJNs rolle: For at forebygge utilsigtet frakobling kan CEJN levere en manuel sikkerhedslås, der kræver, at operatøren skal frakoble niplen manuelt. Til vore Flat-Face koblinger tilbyder vi en automatisk sikkerhedslås, der eliminerer utilsigtet frakobling.


Beskyt slanger mod slid og afskrabning

Risiko: Højtryksslanger, der udsættes for slid og afskrabning mod andre maskindele, kan medføre havari eller sprængning ved endefittingen, hvilket kan medføre personskade på operatører og havari af udstyret.
CEJNs rolle: CEJNs transparente PVC slangeovertræk beskytter slangen mod slid, hvorved den forebygger personskade på operatører og havari af udstyret som følge af svigt af slangen. CEJN knækbeskyttere er en ekstra beskyttelse mod slid og berøring, som forebygger knæk på slangen. Deres ergonomiske greb giver operatørerne et solidt greb om slangen.


Opsummering:

  • Brug altid CEJN Metal Seals overalt, hvor det er muligt.
  • Brug altid originale CEJN-komponenter og bland aldrig forskellige fabrikater
  • Overhold altid CEJNs sikkerhedsanvisninger