Safe Bolt Tensioning

Safe Bolt Tensioning

Bolt tensioning med CEJN 116 T-connection

 

- Med sikker, højtydende hydraulik

Bolt tensioning er en metode til kontrolleret spænding af bolte ved at strække bolten aksialt. Mekanisk kraft er erstattet af hydraulik under ultra-højt tryk.CEJN ultra-højtryks koblinger og nipler er standard produkter til denne type applikationer, vore ingeniører har lang erfaring og CEJN garanterer sikre og højtydende kvalitetsprodukter.

Nedenfor en mere detaljeret forklaring på hvordan bolt tensioning fungerer.

Original state of bolt and nut before stretching
Udgangspositionen før bolten er strakt.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Tensioneren er monteret på den bolt der skal strækkes. Kobling og slange er monteret på tensionen.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Der er tryk på tensionen fra hydraulikpumpen.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

-Møtrikken er skruet ned mod anlægsfladen.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Trykket er taget bort og bolten bliver i akkurat moment.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Hydraulikslangen er taget af, og tensioneren kan tages bort

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Position af bolten efter strækningen. Bolten virker som en fjeder: efter trykket er taget bort har bolten sin kraft, dette giver den nødvendige fastspænding af delene.