ROV Multiplade til dekommissionering under vand

Kundespecifikke løsninger

En multiplade designet til fjernbetjent hydraulisk boreudstyr på store dybder garanterer et spild- og fejlfrit system.

En multiplade designet til fjernbetjent hydraulisk boreudstyr på store dybder garanterer et spild- og fejlfrit system.

Tidligere versioner af multipladen er blevet brugt med succes i dybhavsapplikationer. Sikkerhed og pålidelighed er naturligvis højeste prioritet for at undgå forurening af miljøet.


Designet til dekommissionering på store dybder

Dekommissionering af gamle olieplatforme giver nogle store udfordringer. Olieplatforme er gennem tiden gået fra at være lavet af beton med olieoplagring på havbunden til moderne metoder med offshore rørledninger. Nedlagte olieplatforme skal afvikles i henhold til OSPAR-kravene, hvor ingen gamle olieplatforme eller rørledninger, der kan indeholde farlige stoffer, må efterlades offshore. Dette er et arbejde, som kræver fejlsikre metoder og pålidelige værktøjer med høj præcision. Løsningen var en lynkobling specielt designet til brug i udstyr til kraftboring til inspektion af betonceller i Gravity-Based Structures (GBS) på havbunden.

 

Løsningen

Koblingspladen håndteres af et ROV (fjernstyret undervandsfartøj) og tilsluttes nippelpladen på havbunden. Den er designet til at blive håndteret af et ROV. Pladen består af to serie 766 hydraulikkoblinger lavet af 100% rustfrit stål. Den har været udsat for en unik varmebehandling, som gør den i stand til at blive anvendt på store dybder.