O společnosti CEJN

CEJN příběh load movie 
CEJN příběh

V roce 1955 navrhl a patentoval Carl Erik Josef Nyberg (C.E.J.N.) revoluční rychlospojku, která překonala mnohé nedostatky předchozích konstrukčních provedení. Tím se výrazně zjednodušila manipulace a bylo zajištěno spolehlivé a efektivní spojení.

Po druhé světové válce se jako zdroj energie pro pneumatické nářadí a vybavení ve stále větší míře používal stlačený vzduch. U spojek docházelo k únikům a byly neefektivní. S tímto častým problémem se potýkal také náš zakladatel Carl, který se snažil zvládat svou hodinovou úkolovou prací jako brusič nástrojů u Královského obrněného pluku. Carl již od narození uvažoval jako vynálezce a pustil se do konstrukce nové, vylepšené spojky. Tento nový výrobek se stal základem pro velkou část moderního sortimentu výrobků CEJN a rovněž výchozím bodem pro náš globální růst.

Naše konstrukce je založena na malých vnějších a velkých vnitřních rozměrech. Od chvíle, kdy Carl vynalezl tuto první spojku, patentovanou v roce 1955, stále rozšiřujeme naše produktové řady. Ty zpočátku zahrnovaly výrobky na stlačený vzduch a nyní také například dýchací vzduch, hydraulický olej a tekutiny. Zaměřujeme se na vývoj inovativních technických řešení s důrazem na bezpečnost, jakož i neustálé zdokonalování standardních výrobků a návrh nových výrobků. 

Ve společnosti CEJN jsme sjednoceni svými pěti základními hodnotami: bezpečnost, životní prostředí, kvalita, inovace a výkon. Jsou to naše základní kameny, jimiž je definováno, kdo jsme, jak pracujeme, v co věříme a za čím si stojíme.