WEO – globální otevřený standard

WEO  – globální otevřený standard

 

„CEJN vytvořením otevřeného standardu pro WEO umožní, aby se nejlepší technologie plug-in stala ještě dostupnější a nákladově efektivnější“ 
- TÝM PRO HYDRAULIKU CEJN

Nastává nová éra pro WEO – jedinečný výrobek k řešení problémů od CEJN. CEJN WEO je mnohými považován za nejlepší hydraulický fitink typu plug-in na trhu. Tento přední výrobek na trhu nyní vstupuje do nové budoucnosti jako otevřený standard dostupný pro všechny výrobce. Záměrem je zpřístupnit tento vysoce kvalitní výrobek ještě více po celém světě.

  • Specifikace od CEJN
  • Volná výroba vsuvek
  • Zajištěná kvalita a výkon

WEO – ŠETŘÍ ČAS A PROSTOR
Mnohé globální společnosti přecházejí u hydraulických systémů na plug-in fitinky CEJN WEO s inovativní funkcí spojení na zacvaknutí. Trh pro WEO je obsáhlý, protože výrobek lze nalézt všude od velkých lesnických strojů až po vysokozdvižné vozíky. Výrobek je známý výrazným zkrácením doby instalace a často se používá, pokud je zásadním problémem prostor během montáže. Je rovněž bez úniků a prodlužuje životnost hadice tím, že eliminuje její kroucení. Vzhledem k těmto mnohým a dalším výhodám se pro WEO rozhodli mnozí velcí zákazníci a to vedlo k vyšší poptávce po dobré dostupnosti WEO na trhu s náhradními díly. CEJN spatřuje budoucnost v tom, že část s vnějším závitem (vsuvka) byla schválena jako otevřený standard a WEO bude díky více výrobcům a kratším distribučním řetězcům ještě přístupnější po celém světě.  

OTEVŘENÝ STANDARD ZLEPŠUJE DOSTUPNOST A BEZPEČNOST
CEJN nyní nabízí spolupráci zákazníkům, kteří si přejí získat podporu ve svém výrobním procesu vsuvek.Stačí jen registrace a dohoda o dodržování specifikací CEJN. Stát se výrobcem vsuvek WEO by mělo být snadné a přístupné.Jako vždy platí, že vytvořený otevřený standard musí chránit pověst WEO a zajistit, aby koncový uživatel získal zaměnitelnost, nejvyšší kvalitu, výkon a bezpečnost. Služba CEJN bude spočívat ve specifikacích, např. výkresech a procesních parametrech k dosažení předepsané úrovně výkonu a kvality. Pokud budou u těchto parametrů provedeny změny, CEJN podá registrovaným výrobcům aktuální informace. 

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ PRO KAŽDÉHO 
Vytvořením tohoto otevřeného standardu vzhlíží CEJN k tomu, co bude pro výrobce, prvovýrobce a koncové uživatele nejprospěšnější. Společnost CEJN se bude do budoucna soustředit na nákladově efektivní dodávky kazet WEO – klíčový prvek v technologii plug-in – z plně automatizované výrobní linky, na níž bude zajištěna kontrola kvality a která bude ve výrobním zařízení CEJN běžet non stop.


Registration form