Vícenásobná spojka CEJN zajišťuje kvalitu papíru

https://www.youtube.com/watch?v=kOvtiNEN1oQ

Papírny představují obecně náročné prostředí. Intervaly údržby jsou pevně stanovené a každá část stroje prochází v zájmu zachování vysoké kvality papíru důkladným čištěním. Hydraulicky ovládané tiskové válce jsou tvořeny šesti samostatnými sekcemi, které umožňují nezávislou manipulaci s tloušťkou papíru v každé sekci.

Tyto válce jsou ze stroje při údržbě demontovány. Pokud se hydraulická potrubí po provedení údržby omylem překříží, hydraulické ovládací prvky budou ovládat nesprávnou sekci a výsledkem budou vysoké náklady spojené s vyřazeným papírem a další odstávkou nutnou k odstranění problému. 

Zabudováním přípojných vedení přes speciálně navrženou vsuvkovou desku s více přípojkami je překřížení ihned vyloučeno. Odpovídající spojky a hadice jsou zajištěny v odnímatelné desce. Spojky a vsuvky, použité pro návrh, jsou zvláštním hybridem vysoce výkonných hydraulických bezodkapových spojek X-65 a X-66 od společnosti CEJN, a proto během spojení a rozpojení nedochází k únikům hydraulického oleje.