Pokyny k manipulaci

Spojení

Krok 1
Ujistěte se, že je nasazena montážní zarážka a demontážní kroužek se volně pohybuje ve své drážce.

Krok 2
Zástrčka se zatlačí do zásuvky, aby pojistné háčky byly vytlačeny ven.
 

Krok 3
Zástrčku zatlačte zcela dovnitř, aby se montážní zarážka dotýkala zásuvky.Krok 4
O-kroužek tlačí pojistné háčky směrem dovnitř a ty se zajistí na vnější pojistné přírubě na zástrčce. Spojka je nyní uzamčená a nelze ji rozpojit.

1: Montážní zarážka
2: Demontážní kroužek
3: Pojistný háček
4: Zásuvka
5: O-kroužek
6: Vnější pojistná příruba

Rozpojení
Krok 1
Pomocí šroubováku sejměte montážní zarážku.Krok 2
Zástrčku zatlačte zcela dovnitř, aby demontážní kroužek tlačil pojistné háčky na stranu
Krok 3
Zástrčku vytáhněte tak, aby se její vnější příruba dotýkala demontážního kroužku. Poté jej tahejte dozadu, aby se pojistné háčky uvolnily a zástrčku bylo možné zcela vytáhnout.


1: 
Montážní zarážka
2: 
Demontážní kroužek
3: 
Pojistný háček
4: 
Vnější příruba
5: 
Demontážní kroužek