CEJN zajišťuje testování pod mořem

CEJN zajišťuje testování pod mořem

Výrobce plovoucích průzkumných plošin ropy a zemního plynu používá při svých zkouškách výrobky na ultra vysoký tlak od společnosti CEJN. Spojky CEJN řady 116 a hadice pro ultra vysoké tlaky se používají k proplachu a tlakovým zkouškám velkých podmořských rozdělovačů, které spojují čtyři ropné vrty s plovoucími zařízeními. 

Ultra vysoký pracovní tlak spojek CEJN řady 116 spolu s ultra vysokotlakými hadicemi zaručují spolehlivé spojení pro 300tunový rozdělovač, umístěný 480 metrů pod hladinou moře.