Vysoký výkon a bezpečnost mají pro instalaci větrných turbín zásadní význam

Vysoký výkon a bezpečnost mají pro instalaci větrných turbín zásadní význam

Instalace větrných turbín je složitý úkol a vzhledem k velikosti věže musí být turbína zhotovena přímo na místě. Od základů směrem nahoru je nutné různé sekce větrné turbíny sešroubovat k sobě pomocí zařízení na napínání šroubů nebo momentových nástrojů. Bezpečnost je jednou z hlavních priorit a je nesmírně důležité docílit přesného předpětí šroubů. Stejná úroveň bezpečnosti a přesnosti je zapotřebí, když technici údržby provádějí pravidelné kontroly předpětí šroubů. 

Napínací nástroje šroubů a momentové nástroje vyžadují ultra vysokou hydraulickou sílu. Jako přední dodavatel výrobků na ultra vysoký tlak může CEJN tyto nástroje podpořit příslušnými výrobky. Jako společnost zaměřená na bezpečnost můžeme svým zákazníkům vždy zajistit bezpečné a vysoce výkonné výrobky. Ultra vysokotlaké spojky a hadice CEJN udržují odstávky z důvodu vysokotlakých úniků nebo poškození spojek na minimu.