Směrnice 2003/10/ES o hluku

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví týkající se expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem)

Vydal: Evropský parlament a Rada dne 6. února 2003 a vstoupila v platnost v roce 2006.
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/

Článek 3
Limitní hodnoty expozice a hodnoty expozice vyvolávající akci 
1.    Pro účely této směrnice jsou limitní hodnoty expozice a hodnoty expozice vyvolávající akci 
 s ohledem na denní úrovně expozice hluku a špičkový akustický tlak stanoveny na: 
     
      
     
     (a) limitní hodnoty expozice: LEX,8h = 87 dB(A), resp. ppeak = 200 Pa;
     (b) horní hodnoty expozice vyvolávající akci: LEX,8h = 85 dB(A), resp. ppeak = 140 Pa;
     (c) dolní hodnoty expozice vyvolávající akci: LEX,8h = 80 dB(A), resp. ppeak = 112 Pa.

Jinými slovy
Dolní hodnota expozice vyvolávající akci je 80 dB(A) a horní hodnota expozice vyvolávající akci je 85 dB(A).    Limitní hodnota expozice je 87 dB(A).

Shoda ofukovací pistole CEJN řady 208
Ofukovací pistole CEJN řady 208 se Star-Tip vyhovuje snížením hladiny hluku na 85 dB(A) nebo méně.