Snižte náklady na energii měřením netěsností v přípojkách a hadicích stlačeného vzduchu.

V průměru se přibližně 30 až 40 % průmyslové spotřeby stlačeného vzduchu spotřebuje na kompenzaci tlakových ztrát způsobených netěsnostmi.

Aby bylo možné těmto ztrátám účinně čelit, je třeba nejprve identifikovat a následně opravit nedostatky v síti stlačeného vzduchu. Důležitými součástmi jsou netěsné spojky a hadice stlačeného vzduchu. Vzhledem k tomu, že tyto komponenty lze poměrně snadno a levně vyměnit, jsou vynikající pákou pro dosažení poměrně velkých úspor energie prostřednictvím jednoduchých opatření.

 

Chcete zjistit, jak lze tímto způsobem ušetřit náklady na stlačený vzduch ve vaší společnosti?

Pak nám pošlete nezávaznou poptávku zde! Naši odborníci s vámi proberou, jak lze takové bezplatné měření u vás provést. Pomocí našich nejmodernějších ultrazvukových měřicích přístrojů můžeme graficky znázornit rozsah unikajícího vzduchu a vyčíslit roční ztráty v eurech. Podrobná zpráva dokumentuje výsledky měření a poskytuje solidní základ pro rozhodování o optimalizaci spojek a hadic.