Vícenásobná vsuvka

Vícenásobná vsuvka

S integrací spojovacích potrubí do speciálně navržené vícenásobné vsuvky získal zákazník bezpečné připojení, které eliminovalo problémy s překřížením, aniž by byla dotčena funkce nebo výkon. Odpovídající spojky a hadice jsou zajištěny v odnímatelné desce.

load movie 

Multi-connection plate ensures paper quality

 

Eliminace překřížení

Papírny představují obecně náročné prostředí. Intervaly údržby jsou pevně stanovené a každá část stroje prochází v zájmu zachování vysoké kvality papíru důkladným čištěním. V tomto případě jsou hydraulicky ovládané tiskové válce tvořeny šesti samostatnými sekcemi, které umožňují nezávislou manipulaci s tloušťkou papíru v každé sekci. Tyto válce jsou ze stroje při údržbě demontovány. Pokud se hydraulická potrubí po provedení údržby omylem překříží, hydraulické ovládací prvky budou ovládat nesprávnou sekci a výsledkem budou vysoké náklady spojené s vyřazeným papírem a další odstávkou nutnou k odstranění problému.

Specifikace zákazníka

CEJN obdržel detailní specifikaci od výrobce papíru. Bylo nutné, aby rychlospojka měla provozní tlak 100 bar, fungovala s hydraulickým olejem ve velmi vlhkém prostředí a byla schopna odolat čištění vysokotlakou vodou ve směsi s kyselinou. A co je ze všeho nejdůležitější – potřebovali jsme přijít s řešením pro správné spojení.

Materiál a konstrukce

Díky integraci připojovacích potrubí do jedné vícenásobné konzoly jsme byli okamžitě schopni eliminovat překřížení. Naše konstrukce se skládá z desky z nerezového plechu, připevněné k tiskovému válci, aby vsuvky byly integrovány ve válci. Odpovídající spojky a hadice jsou zajištěny v odnímatelné desce. Konstrukce desek zajišťuje, že spojení je možné pouze v jednom směru, čímž se vždy zajistí správné připojení. 

Prostředí a vysokotlaké čištění za použití směsi vody a kyseliny vyžadovalo řešení z nerezové oceli. Jak jsme však zjistili v naší analýze dané aplikace, proces čištění vodou probíhal jen během připojení hydraulických potrubí. S těmito znalostmi jsme byli schopni navrhnout výrobek s vnější částí z nerezové oceli a vnitřní části z oceli, abychom zákazníkovi poskytli nákladově efektivnější řešení. Použité spojky a vsuvky jsou zvláštním hybridem vysoce výkonných hydraulických bezodkapových spojek X-65 a X-66 od společnosti CEJN, a proto během spojení a rozpojení nedochází k únikům hydraulického oleje.

 

 

Vícenásobná vsuvka