Automatická spojka pro svařovací roboty

Automatická spojka pro svařovací roboty

Flexibilní díly

Automatická spojka CEJN Robot je integrované řešení pro snadnou výměnu nástrojů na robotickém zařízení. Jejím hlavním účelem je dodávat chladicí kapalinu ke svařovacímu robotu. Výměna nástrojů na robotu, např. na robotickém ramenu, zahrnuje několik přípojek, většinou pro dodávku elektrické energie a vody, které musejí být správné pro činnost robotu. Před zavedením rozdělovače CEJN používal zákazník řadu jednotlivých spojek, které se po spojení v průběhu času snadno poškodily. Vzhledem ke zvláštnímu problému s vychýlením během spojení bylo řešení rozdělovače CEJN navrženo s lehce pohyblivými pružnými díly.


Navrženo pro optimální údržbu

Rozdělovač má flexibilní design, který obsluze umožňuje vyměnit opotřebované díly snadno bez nutnosti rozpojení celého zařízení. Dalším problémem, s nímž se zákazník potýkal, byla znečištěná voda, a to vedlo k dodatečnému řešení CEJN v podobě integrovaného filtru pevných částic uvnitř spojky a vsuvky. Když je filtr plný, zadní část lze snadno odstranit bez nutnosti rozpojení celé jednotky a spojky, což zajišťuje rychlou a snadnou údržbu filtru. 


Role CEJN

Role společnosti CEJN je působit jako konzultant, partner při řešení problémů a dodavatel hotové vícenásobné rychlospojky z nerez oceli. Zákazníci obvykle nakupují jednotlivé konektory, které integrují do svého zařízení, ale v tomto případě převzala společnost CEJN větší odpovědnost a nabízí a dodává koncepční řešení s následujícími dodatečnými výhodami:
•Filtrace částic
•Větší zarovnání
•Snadná výměna filtru nebo konektorů bez větších zásahů

Automatická spojka pro svařovací roboty