Námořní odvětví

Námořní odvětví

CEJN nabízí spolehlivé výrobky pro námořní aplikace

Když se extrémní tlaky spojí s extrémními aplikacemi, např. napínání šroubů ultra vysokotlakou hydraulikou na námořních turbínách, bezpečnost musí být prvořadá. Při údržbě je třeba věnovat větší pozornost, aby nedošlo ke zranění nebo újmě personálu a poškození zařízení, způsobenému vysokotlakými úniky nebo prasknutím hadic. Incident by mohl vést k odstávce, nebo co je ještě horší, k ponechání zastaveného plavidla na volné vodě. K tomu připočtěte přísnější pravidla a omezení v oblasti životního prostředí a je hned zřejmá nutnost upřednostnit spolehlivé výrobky. Díky více než 40 letům zkušeností v odvětví ultra vysokotlaké hydrauliky dodává společnost CEJN  spojky a hadice pro ultra vysoké tlaky se zaměřením na vysokou bezpečnost a prvotřídní kvalitu a výkon pro bezpečné práce na moři (offshore).